cezary@zmyslaotobie.org  mail_links.png
+48 606 333 338   tel_links.png

 

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

 

Nasze cele realizujemy głównie poprzez:

- organizację koncertów profilaktycznych,
- organizację pomocy bezpośredniej dla osób indywidualnych.

 

Co do tej pory zrobiliśmy?

01.2013 - 03.2014 - finansowanie wynagrodzenia wychowawców ośrodka "Nowy Początek" w Warszawie
07.2013 - wyposażenie kuchni ośrodka "Nowy Początek" w Warszawie
07.2013 - przekazanie wyposażenia dla ośrodka w Szczypiornie
05.2014 - koncert profilaktyczny (przeciw wykluczeniom społecznym najmłodszych) w Bełchatowie pt. "Dzień Dziecka Bożego"
09.2014 - koncert profilaktyczny w Sochaczewie
10.2014 - koncert profilaktyczny w Pułtusku p.t. "Wyrwany z piekła nałogu"
10.2014 - koncert profilaktyczny w Sochaczewie
11.2014 - koncert profilaktyczny (przeciw uzależnieniom i narkomanii) w Górze Kalwarii
12.2014 - Mikołajkowy koncert przy Dworcu Wileńskim w Warszawie
12.2014 - wigilia dla najuboższych dzieci Pragi Północ wraz z rodzinami

 

Ponadto organizowaliśmy wiele zbiórek żywności i ubrań dla osób potrzebujących.

Poszerzyliśmy zakres swoich działań poprzez otwarcie filii na Pradze Północ w Warszawie oraz nowego oddziału w Pułtusku.