cezary@zmyslaotobie.org  mail_links.png
+48 606 333 338   tel_links.png

Kim jesteśmy

Misja Fundacji

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.


Władze Fundacji

Władzami Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.